ÇEVRE POLİTİKASI

İşletmenin tüm faaliyetlerinde sürdürülebilir ve gelişme odaklı bir gelecek için yasal yükümlülük ve çevre mevzuatına uyumlu olarak;


  • Çevresel etkilerin dikkate alınması ve bu etkilerin iyileştirici faaliyetlerle kaynağında azaltılmaya çalışılması,
  • Doğal kaynakların minimum seviyede kullanılarak kaynakların korunmasının sağlanması,
  • Atıkları azaltılması, tekrar kullanımı ve geri kazanımları için proaktif yaklaşım,
  • Paydaşlarıda kapsayan artan çevre bilinci ve duyarlılığının eğitim desteği ile arttırılarak katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

  • Riskleri azaltıp çalışma ortamını güvenli kılan bir proaktif yaklaşım,
  • Faaliyetlerimiz sırasında insana saygı,
  • Çalışanlarımızda İSG kültürünün gelişimi,
  • Yasal şart ve mevzuata uyum amaçlanmaktadır.